Severský nájezdník

Níže je výbava skandinávského lehkohoděnce. Takto mohl být vyzbrojen severský nájezdník nebo svobodný farmář či řemeslník. Hlavní zbraní je jednoruční sekera a spoléhá v obraně na štít, protože kromě přilby nemá jinou kovovou formu ochrany. Záložní zbraná je v tomto případě scramasax.

Skandinávský družiník (huscarl)

Níže vidíte možnou plnou bojovou výbavu tzv. Huscarla - družiníka ve službě skandinávského šlechtice(jarla nebo hersira) případně velmi dobře vybaveného bojovníka. Hlavní zbraní je obouruční tzv. dánská sekera a jako záložní zbraně používá jednoruční meč a sekeru v kombinaci se štítem, což z něj dělá univerzálního bojovníka připraveného téměř pro všechny druhy boje. Vybavený je také na tehdejší dobu velmi drahou kroužkovou zbrojí. Obouruční sekera a meč také značí, že se jedná od výše postaveného, nebo důležitého člena v tehdejší společnosti.

Vikingský těžkooděnec

Takto by mohl být vybaven skandinávksý těžkooděnec. Dle charakteru výbavy, které dominuje kroužková zbroj a meč, se jednáo movitého člověka. Možná profesionálního válečníka nebo bohatšího kupce či přímo družiníka(tzv. Huscarla). Hlavní zbraní je meč v kombinaci se štítem, záložní zbraní je scramasax.

Skandinávský šlechtic

Takto mohla vypadat bitevní výbava skandinávského nižšího šlechtice případně majitele většího dvorce nebo družiníka. Může si vyjma přilby dovolit meč se zdobenou hlavici a na tehdejší dobu drahou kroužkovou zbroj, pod kterou nosí dražší kabát modré barvy s lemováním. Takto vyzbrojená šlechtic by výstroj doplnil větším množstvím dražších doplňků, například zdobené kování na opasku, stříbrné přívěšky, náramky a pláštěm. Vyjma mečem by mohl být vyzbrojen kvalitním kopím nebo sekerou.

Zpět