Obyvatelé hradiska

Naši družiníci, různí válečníci z pohotovosti, řemeslníci, obchodníci, svobodné ženy a muži.

Učedníci

Nově příchozí, kteří se stále nerozhodli za budou členy, nebo ještě nebyly přijati.

Hřbitov

Bývalí členové.