Jiříček

Jirka

Slovan, jenž na hradisku vyrůstal. 

Julča

Je divoká žena vesničana Jardy, vyznávající staré bohy. Nemá ráda nespravedlnost, hrubost a nepokoušej se ji naštvat, neb špatně dopadneš.  Ráda pomůže všude tam, kde může a kde je třeba.

Kalf

Válečník, věštec a kupec v jedné osobě. Vyznavač starých bohů a pobíječ křestanů.

Luděk

Slovan, bývalý družiník českého velmože, který uprchl před jeho hněvem na Moravu a snaží se nenápadně zapadnout mezi Franzův lid. Obstojně zachází s dlouhým lukem, ale možná se časem vrátí k ručni práci. Protože při velmožově krvavé odplatě přišel o rodinu, uctívá Velese a doufá, že ten je v zásvětí opatruje.

Martina

Slovanská žena nezbytná pro základní fungování tábora, bez jejího kulinářského umění velmi upadá morálka okolních bojovníků.

7
1 2 3 4 5 6 7