Legolas

Mladý válečník, syn huskarla z jižního Švédska. Dostalo se mu vzdělání v irském klášteře, kde se nadchnul pro díla a kulturu starých Řeků a Římanů. Po návratu do Švédska však zjistil, že se svým lidem již příliš odcizil a vydal se na cesty. Po dlouhém putování došel až ke dvoru vojvody Franze, kde byl přijat do družiny a dosáhl vysokého postavení. Za nejmocnější zbraň považuje slova, ale velmi rád se chopí také svého meče.

Jarda

Jarda, otrhaný slovanský vesničan, který se v boji mění v drsného válečníka s kopím či sekerou.   Rád se věnuje práci se dřevem.  Jeho touhou je odhalit vše tajemné a neprobádané.  

Zuzka

Kuchyňská síla a děvče pro všechno. Pod vlídným dohledem bohyně Freyi se věnuje barvení, karetkování, naalbindingu a tomu, co je zrovna potřeba.

Ellen

Ellen je dcerou Luny a Franze, bojuje s lukem, pomáhá v kuchyni.

Faroth

Přišel z pustin severu, nebo možná z hlubin Svartalfheimu. Odinův válečný kněz,
hledající na své pouti světem dvě věci: moudrost run a tajemství boje s mečem.

Isabel

Je dcerou Luny a Franze a zatím ještě neví, co bude dělat. :-)

7
1 2 3 4 5 6 7