Luna

Po otci hrdá Franka, po matce zemitá Slovanka, tajně vyznává Trojjedinou a bytosti lesů. Je matkou Ellen a Isabel. Věnuje textilnímu řemeslu a připravuje se na boj (sekera, štít).

Faroth

Přišel z pustin severu, nebo možná z hlubin Svartalfheimu. Odinův válečný kněz,
hledající na své pouti světem dvě věci: moudrost run a tajemství boje s mečem.

Legolas

Mladý válečník, syn huskarla z jižního Švédska. Dostalo se mu vzdělání v irském klášteře, kde se nadchnul pro díla a kulturu starých Řeků a Římanů. Po návratu do Švédska však zjistil, že se svým lidem již příliš odcizil a vydal se na cesty. Po dlouhém putování došel až ke dvoru vojvody Franze, kde byl přijat do družiny a dosáhl vysokého postavení. Za nejmocnější zbraň považuje slova, ale velmi rád se chopí také svého meče.

Zbyněk

Žoldák z dalekého severu, najatý jako ochranka knížete, bojuje s obouruční sekerou, uctívá Týra a Thóra. V bitevní linii dělá druhý hlas - Hnuskárl.

Ellen

Ellen je dcerou Luny a Franze, bojuje s lukem, pomáhá v kuchyni.

Franz

Vojvoda Franz abdikoval. Díky jeho franko-židovsko-slovanskému původu je všude považován za cizince.  Ač pokřtěn vyznává Svantovíta, Slunce a kult předků. Je velmi pověrčivý a věří v přírodní živly. Někdy se nechá najímat jako žoldák do jiných armád. Specializuje se na boj s mečem a štítem. Nejraději má souboje jeden proti jednomu.  Hrdým otcem Ellenky a Isabelky.

7
1 2 3 4 5 6 7