Podrobnosti o Mikulčice III./2017 - Podzim v Rasticově městě

Akce se koná od 28. 9. 2017 do 1. 10. 2017

Akce je z důvodu omezení počtu pro účinkující pouze na pozvání. Pokud Vaší skupině pozvánka nepřišla, ozvěte se na styrke@seznam.cz.

Program pro veřejnost:

Čtvrtek 28. 9.

10.30 Okénko do života doby Velké Moravy. (Výklad o životě i smrti za časů velkomoravských knížat, ukázky zbraní, zbrojí, oděvů atd.)

14.30 Bojové ukázky Kmenového svazu Styrke. (Boje jednotlivců i skupin válečníků doplněné výkladem o vojenství v raném středověku.)

16.00 Prohlídka tábora s výkladem.
Po celý den bude přístupný raně středověký tábor.

Sobota

10.30 Okénko do života doby Velké Moravy.

15.30 Velká bitva raně středověkých válečníků, následovaná dalšími bojovými ukázkami.

Po celý den bude přístupný raně středověký tábor.

Neděle

Dopoledne (10.30) Okénko do života doby Velké Moravy. (Výklad o životě i smrti za časů velkomoravských knížat, ukázky zbraní, zbrojí, oděvů atd.)

Program pro účinkující jim bude zaslán s předstihem. V případě, že jste u nás ještě nebyli, vězte, že Mikulčice jsou koncipovány spíše jako komorní akce - hlavním naším zájmem je pobavit se s přáteli a strávit příjemný čas v krásném prostředí. Každý rok se snažíme program něčím obohatit a zpestřit.